>> Hem Om skidspåren Spårmakare   Om websidan

Skidsäsongen 2017-2018

Måndag 11 dec 2017
Årets första snö! Vi har fått ca 10 cm snö och ett vackert vinterlandskap. Det är för lite snö för att kunna spåra.

Skidspår Norra Fjället
Karta med vägvisning
Stugan med Café
ej öppen
Preparering spår:

11 dec 2017 Ingen preparering ännu

Väder händelser:

11 dec 2017 ca 10 cm snö, 2 gr kallt

Spår 2017-12-11
Status
Snöstatus: 10 cm
Vägen till NF: -
Info
Norra Fjället Elljusspår
Elljus
2,5 km
 
Åkbarhet - Ljuset tänds manuellt med startknapp vid västra sidan av ladan. Ljuset släcks automatiskt kl 22.
Dubbelspår, åkriktning motsols.
Norra Fjället 5 km skidspår
5 km
Åkbarhet - Naturskönt, lätt kuperat, dubbelspår.
Åkriktning medsols.
Norra Fjället 7 km skidspår
7 km
Åkbarhet - Sjörundan, Naturskönt turåkningsspår.
Åkriktning medsols.
Norra Fjället 10 km skidspår
10 km
Åkbarhet - Naturskönt turåkningsspår.
Åkriktning medsols.

Skidspåren och stugan på Norra Fjället drivs av Ljungskile Friluftsklubb.
 

Skidspår Lyckorna Golfbana
Karta med vägvisning
 
Preparering spår:

2017 11 dec  Ej spårat

Spår 2017-12-11
Status

Snöstatus: 10 cm
 
Info
Ca
5 km

Åkbarhet - Lätt kuperat, lättåkt spår i öppen terräng. Skidspåret börjar nedanför klubbhuset.
Spåret går på gräsunderlag.
Åkriktning medsols.

Skidspåret på Lyckorna Golfbana sköts av Ljungskile Friluftsklubb. Lyckorna Golfklubb ställer golfbanan till förfogande för skidåkning.
OBS! Parkera på Golfklubbens parkering. Undvik vild parkering.

Var rädda om skidspåren!

OBS! Skidspåren iordningställs för skidåkning. Gående och hundar som använder skidspåren förstör skidspåren som preparerats. Visa därför hänsyn och medverka till att gående, pulkor och hundar inte beträder skidspåren.
Preparerade skidspår är att betrakta som en idrottsanläggning.