>> Hem Om skidspåren Spårmakare   Om websidan

Skidsäsongen 2016-2017

16 nov Tövädret har tagit all snö. Vi får vänta på nästa vinterperiod.
14 nov Tövädret har slagit till, snön smälter och skidspåren är inte l ängre åkbara. Vi fick i alla fall närmare 1 veckas rekordtidig skidåkning.
12 nov Temperaturen har hållit sig runt nollan i samhället och dagsmejan har tagit lite av snön, men på Norra Fjället är det lite kallare och snön har klarat sig bättre. Under dagen har också lite manuellt preparering gjorts på elljusspåret för att det ska hålla under söndagen också. På Lyckorna Golfbana har dagsmejan tagit lite mer av snön så det finns fler fläckar med mindre snö, men det klart åkbart.
9 nov En tidig försmak av vintern. Det har kommit 20-25 cm snö och köldgrader. Kylan ska hålla i sig ett par dagar till och den första spårprepareringen är gjord.

Skidspår Norra Fjället
Karta med vägvisning
Stugan med Café
ej öppen ännu.
Preparering spår:

12 nov Manuell preparering
9 nov kväll Elljusspåret sladdat och skoterpackat

Väder händelser:

16 nov Fortsatt töväder
14 nov Töväder o snön smälter
12 nov Temperaturen runt 0 gr
9 nov Kylan håller i sig. ca 20-25 cm snö på Norra Fjället
7 nov Mer snö och köldgrader.
2016 5 nov En tjuvstart på vintern och snön har börjat lägga sig. Runt 0 gr.

Spår 2016-11-16
Status
Snöstatus: 0 cm
Vägen till NF:  Plogad o sandad vinterväg
Info
Norra Fjället Elljusspår
Elljus
2,5 km
 
Åkbarhet Tövädret har tagit snön.
Ej åkbart.
Ljuset tänds manuellt med startknapp vid västra sidan av ladan. Ljuset släcks automatiskt kl 22.
Dubbelspår, åkriktning motsols.
Norra Fjället 5 km skidspår
5 km
Åkbarhet - Naturskönt, lätt kuperat, dubbelspår.
Åkriktning medsols.
Norra Fjället 7 km skidspår
7 km
Åkbarhet - Sjörundan, Naturskönt turåkningsspår.
Åkriktning medsols.
Norra Fjället 10 km skidspår
10 km
Åkbarhet - Naturskönt turåkningsspår.
Åkriktning medsols.

Skidspåren och stugan på Norra Fjället drivs av Ljungskile Friluftsklubb.
 

Skidspår Lyckorna Golfbana
Karta med vägvisning
 
Preparering spår:

2016 9 nov Skoterpackat spår

Spår 2016-11-16
Status

Snöstatus:  0 cm
 
Info
Ca
5 km

Åkbarhet Tövädret har tagit snön.
Ej åkbart.
Lätt kuperat, lättåkt spår i öppen terräng. Skidspåret börjar nedanför klubbhuset.
Spåret går på gräsunderlag.
Åkriktning medsols.

Skidspåret på Lyckorna Golfbana sköts av Ljungskile Friluftsklubb. Lyckorna Golfklubb ställer golfbanan till förfogande för skidåkning.
OBS! Parkera på Golfklubbens parkering. Undvik vild parkering.

Var rädda om skidspåren!

OBS! Skidspåren iordningställs för skidåkning. Gående och hundar som använder skidspåren förstör skidspåren som preparerats. Visa därför hänsyn och medverka till att gående, pulkor och hundar inte beträder skidspåren.
Preparerade skidspår är att betrakta som en idrottsanläggning.