Hem >> Om skidspåren Spårmakare   Om websidanKarta med vägvisning

Norra Fjället är en fin skidanläggning på  i Ljungskile med spår från 2,5 km elljus till 10 km turåkningsspår i en vacker "fjällterräng". Anläggningen har drivits av Ljungskile Friluftsklubb sedan 1960-talet och har under den senaste 20-årsperioden utvecklats till att bli en mycket populär och välskött skidanläggning. Här samlas skidåkare från södra delen av Västsverige.

Spår Info

Elljus
2,5 km
 
Flisbelagt motionsspår som går i skogsmark med måttlig kupering runt Norra Fjället. Spåras med dubbelspår och är ett skidspår med hög kvalitet. Åkriktning motsols.

Elljuset tänds manuellt med startknapp på västra gaveln av ladan och släcks automatiskt kl 22.00.

5 km
Skidspår som går genom skogs- och kulturmark på Bredfjället. Passerar gamla torpruiner och med en liten avstickare finns en fin rastplats vid Nya Försöket. Spåret är väl preparerat och har dubbelspår. Åkriktning medsols.


Populärt spår med fin naturupplevelse och måttlig kupering genom vacker fjällterräng.


7 km
Sjörundan

 

Skidspår som går genom skogs- och kulturmark på Bredfjället. Passerar en del torp, gamla torpruiner och en fin rastplats vid Nya Försöket. Vid Nya Försöket ansluter det till 5 km skidspår. Åkriktning medsols.

Fint turåkningsspår med måttlig kupering genom vacker fjällterräng.


10 km
Skidspår som går genom skogs- och kulturmark på Bredfjället. Passerar en del torp, gamla torpruiner och en fin rastplats vid Nya Försöket. Åkriktning medsols.
 

Fint turåkningsspår med måttlig kupering genom vacker fjällterräng.
Karta med vägvisning

Från 2010 finns ett ca 5 km långt skidspår på Lyckorna Golfbana. Det är ett lättillgängligt och lättåkt spår i mjukt kuperad öppen terräng, vackert belägen med utsikt över havet. Skidspåret börjar väster om golfklubbens klubbstuga. Åkriktning medsols.

Från säsongen 2021/2022 sköts skidspåret på Lyckorna Golfbana av Lyckorna Golfklubb.